Mått och vikt:
 
Pris:  
Flakvagn 128 x 200 cm.
Max lastvikt 400 kg, totalvikt 600 kg.
0-3 timmar:
1 dygn:
1 vecka:
1 månad:
75:-
125:-
500:-
1900:-
Flakvagn med nätgrindar 128 x 258 cm.
Max lastvikt 510 kg, totalvikt 750 kg.
0-3 timmar:
1 dygn:
1 vecka:
1 månad:
150:-
230:-
995:-
2100:-
Skåpvagn 159 x 366 x 160 cm.
Max lastvikt 470 kg, totalvikt 1000 kg.
0-3 timmar:
1 dygn:
1 vecka:
1 månad:
250:-
350:-
1695:-
3500:-
Biltrailer med boggi 178 x 367 cm.
Max lastvikt 1030 kg, totalvikt 1500 kg.
0-3 timmar:
1 dygn:
1 vecka:
1 månad:
345:-
475:-
2050:-
4100:-

Villkor för uthyrning:
Hyrestagaren ansvarar för släpet under hyrperioden, självrisk vid skada eller stöld är 1000:- utom för skåpsläpet där självrisken är 2500:- Vi förbehåller oss rätten att kräva deposition motsvarande självrisken vid uthyrning. Vid uthyrning får släpvagnen inte föras utanför Sveriges gränser utan att avtal härom har tecknats i förväg. Hyrestagaren skall på anmodan legitimera sig. Hyrestagaren är ansvarig för att han/hon inte inte överskrider maximal tillåten släpvagnsvikt för sin bil eller körkortsklass, att maxlasten inte överskrids,  samt att ekipaget i övrigt inte bryter mot några trafikregler. Vid överträdelse av uthyrningsvillkoren äger uthyraren rätt att kräva ersättning av hyrestagaren motsvarande den kostnad överträdelsen har vållat uthyraren. Samtliga priser inkluderar 25% moms.